Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4510/00220/22102020/135345 - VE0W0L4
Дата/Час: 22.10.2020 13:54
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №544249 / 2020-01-28 / 133 / г
Собственик: ДГС Буйновци, адрес: с. Буйновци, ПК 5097, обл. Велико Търново, ЕИК: 2016168050102
Купувач: ЕТ "Стоян Делийски", обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Трявна, адрес: ул. "Христо Ботев" № 64, ЕИК: 817002412
Пътува до:
Получател: ЕТ "Стоян Делийски", обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Трявна, адрес: ул. "Христо Ботев" № 64, ЕИК: 817002412
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Елена
Адрес: с. Бадевци - тир Станция кариерата
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ5084ВК
Километри: 0
Превозва се от: Св. Петков
Спедитор: Стефан Стефанов (А 5923)
Дървесина: Бук
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 6
Куб.м³ 2.49 м³
Общо: 6 бр. / 2.49 м³
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 30
Куб.м³ 5.57 м³
Общо: 30 бр. / 5.57 м³
Всичко: 36 бр. / 8.06 м³