Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10085/00256/22102020/135054 - 9UBAON0
Дата/Час: 22.10.2020 13:50
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №577694 / 2020-09-15 / 183 / а
Собственик: ДГС Горна Оряховица, адрес: гр. Горна Оряховица, ПК 5100, ул. А.Кънчев 29, ЕИК: 2016168050121
Купувач: БУЛ ЛЕС 2012 ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Стражица, гр. Стражица, адрес: ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ №5 вх.А ет.1 ап.1, ЕИК: 202328115
Пътува до:
Получател: БУЛ ЛЕС 2012 ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Стражица, гр. Стражица, адрес: ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ №5 вх.А ет.1 ап.1, ЕИК: 202328115
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Стражица
Адрес: гр. Стражица - Квартал 103
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ4930ВС
Километри: 0
Превозва се от: Сергей Андреев
Спедитор: Ганчо Недев (1654)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 5.5 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5.5 м³
Всичко: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5.5 м³