Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4644/01564/22102020/134650 - HAK8U5V
Дата/Час: 22.10.2020 13:49
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №574990 / 2020-08-31 / 131 / г
Собственик: ДЛС ВОДЕН, адрес: с. Острово, ПК 7260, общ. Завет, обл. Разград, ЕИК: 2016168050193
Купувач: Пламен Цонев, обл. Разград, общ. Завет, гр. Завет, адрес: улица Освобождение 68
Пътува до:
Получател: Пламен Цонев, обл. Разград, общ. Завет, гр. Завет, адрес: улица Освобождение 68
Направление: Обл. Разград, Общ. Завет
Адрес: гр. Завет - улица Освобождение 68
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР6021АР
Километри: 0
Превозва се от: Свилен Димитров
Спедитор: Красимир Михайлов (А 7761)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 8 пр.м³
Куб.м³ 3.68 м³
Общо: 1 бр. / 8 пр.м³ / 3.68 м³
Всичко: 1 бр. / 8 пр.м³ / 3.68 м³