Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4650/00618/22102020/140126 - I2NNWO7
Дата/Час: 22.10.2020 14:01
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №577388 / 2020-09-14 / 105 / г
Собственик: ДГС Тутракан, адрес: гр. Тутракан, ПК 7600, ул. Д. Благоев 7, ЕИК: 2016168050067
Купувач: "ЛОВЕЛА" ООД, обл. Русе, общ. Сливо поле, гр. Сливо поле, адрес: , ЕИК: 117636317
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Силистра, Общ. Тутракан
Адрес: с. Старо село - До края на селото
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р06186
Километри: 0
Превозва се от: Милко Цветанов
Спедитор: Ивелин Косулиев (А 5827)
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 18 пр.м³
Куб.м³ 8.28 м³
Общо: 1 бр. / 18 пр.м³ / 8.28 м³
Всичко: 1 бр. / 18 пр.м³ / 8.28 м³