Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4531/00615/22102020/134733 - LPPKNQV
Дата/Час: 22.10.2020 13:48
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №568662 / 2020-07-27 / 261 / р
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: ЕЛБА 99 ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: Д-Р ХРИСТО МОМЧИЛОВ 3, ЕИК: 104102758
Пътува до:
Получател: ЕЛБА 99 ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: Д-Р ХРИСТО МОМЧИЛОВ 3, ЕИК: 104102758
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Елена
Адрес: гр. Елена - Гатерен цех
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ0446КР
Километри: 0
Превозва се от: Камен Тодоров
Спедитор: Хасан Балабанов (А3360)
Дървесина: Веймутов бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 7
Куб.м³ 2.49 м³
Общо: 7 бр. / 2.49 м³
Дървесина: Зелена дугласка
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 17
Куб.м³ 3.54 м³
Общо: 17 бр. / 3.54 м³
Дървесина: Веймутов бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 1
Куб.м³ 0.85 м³
Общо: 1 бр. / 0.85 м³
Дървесина: Зелена дугласка
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 25
Куб.м³ 1.65 м³
Общо: 25 бр. / 1.65 м³
Дървесина: Веймутов бор
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 13
Куб.м³ 3.66 м³
Общо: 13 бр. / 3.66 м³
Всичко: 63 бр. / 12.19 м³