Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4660/00231/22102020/135018 - QPAKJMZ
Дата/Час: 22.10.2020 13:47
Собственик: ДГС Тутракан, адрес: гр. Тутракан, ПК 7600, ул. Д. Благоев 7, ЕИК: 2016168050067
Купувач: ружин пехливанов, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: ул. чипровци21а
Пътува до:
Получател: ружин пехливанов, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: ул. чипровци21а
Направление: Обл. Русе, Общ. Русе
Адрес: гр. Русе - ул. чипровци21а
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р3222КК
Километри: 0
Превозва се от: ружин пехливанов
Спедитор: Валентин Наков (A 5825)
Дървесина: Мъждрян
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.3 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.3 м³
Всичко: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.3 м³