Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4557/00232/22102020/143215 - GN7AFFM
Дата/Час: 22.10.2020 13:43
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №579696 / 2020-09-28 / 68 / с
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: ЛЕСПРОДУКТ ООД, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: ул. Русофили 44, ЕИК: 117609843
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Русе, Общ. Иваново
Адрес: с. Нисово - с. Нисово
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р03896
Километри: 0
Превозва се от: Мехмед. Мехмедов
Спедитор: Мирослав Георгиев (А6107)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.48 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.48 м³
Дървесина: Келяв габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 18 пр.м³
Куб.м³ 7.2 м³
Общо: 1 бр. / 18 пр.м³ / 7.2 м³
Дървесина: Мъждрян
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.38 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.38 м³
Всичко: 3 бр. / 22 пр.м³ / 9.06 м³