Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4632/00601/22102020/135322 - N0SDQSK
Дата/Час: 22.10.2020 13:41
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №554102 / 2020-04-23 / 1140 / в
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: ЕТ"Феролес-М.Анастасов", обл. Разград, общ. Кубрат, с. Задруга, адрес: .........., ЕИК: 116038797
Пътува до:
Получател: ЕТ"Феролес-М.Анастасов", обл. Разград, общ. Кубрат, с. Задруга, адрес: .........., ЕИК: 116038797
Направление: Обл. Русе, Общ. Русе
Адрес: гр. Русе - Район Слатина Индустриална Зона Телеугояване
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР6431АТ
Номер на ремарке: РР2903ЕХ
Километри: 0
Превозва се от: Назим Салимов
Спедитор: Айхан Мухарем (А 6030)
Дървесина: Цер
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 110
Куб.м³ 25.8 м³
Общо: 110 бр. / 25.8 м³
Всичко: 110 бр. / 25.8 м³