Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4623/00381/22102020/133712 - 7GYENWI
Дата/Час: 22.10.2020 13:39
По превозни билети:
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: ЕТ"Феролес-М.Анастасов", обл. Разград, общ. Кубрат, с. Задруга, адрес: .........., ЕИК: 116038797
Пътува до:
Получател: "Фазерлес"АД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: Западна промишлена зона, ЕИК: 828013698
Направление: Обл. Силистра, Общ. Силистра
Адрес: гр. Силистра - Западна промишлена зона
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС2806РВ
Номер на ремарке: СС5608ЕВ
Километри: 0
Превозва се от: Георги Събев
Спедитор: Петър Николов (А 8176)
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 3
Пр.м3 40 пр.м³
Куб.м³ 20 м³
Общо: 3 бр. / 40 пр.м³ / 20 м³
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 13 пр.м³
Куб.м³ 5.98 м³
Общо: 1 бр. / 13 пр.м³ / 5.98 м³
Всичко: 4 бр. / 53 пр.м³ / 25.98 м³