Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10050/00173/22102020/133423 - LUTE3EX
Дата/Час: 22.10.2020 13:37
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №580960 / 2020-10-06 / 177 / а
Собственик: ДГС Буйновци, адрес: с. Буйновци, ПК 5097, обл. Велико Търново, ЕИК: 2016168050102
Купувач: Частно лице, адрес: , ЕИК: 1111111111
Пътува до:
Получател: Илия Димитров Илиев, обл. Велико Търново, общ. Елена, с. Угорялковци, адрес: с. Угорялковци 14
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Елена
Адрес: с. Угорялковци - с. Угорялковци 14
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ6944АМ
Километри: 0
Превозва се от: Илия Илиев
Спедитор: Иван Иванов (А 5663)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 2.2 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2.2 м³
Дървесина: Келяв габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.1 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.1 м³
Всичко: 2 бр. / 6 пр.м³ / 3.3 м³