Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4662/00538/22102020/133439 - WXRXO67
Дата/Час: 22.10.2020 13:35
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №573919 / 2020-08-25 / 286 / я
Собственик: ДГС Силистра, адрес: гр. Силистра, ПК 7500, ул. Добрич 55, ЕИК: 2016168050014
Купувач: Дари лес 2010 ООД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: гр. Силистра, ул.,,Хан Омуртаг" № 16, вх. 6, ет. 6, ап. 16, ЕИК: 201121302
Пътува до:
Получател: Дари лес 2010 ООД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: гр. Силистра, ул.,,Хан Омуртаг" № 16, вх. 6, ет. 6, ап. 16, ЕИК: 201121302
Направление: Обл. Силистра, Общ. Алфатар
Адрес: с. Алеково - улица Александър Стамболийски A1 база Дари лес
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС1722МС
Номер на ремарке: СС5744ЕВ
Километри: 0
Превозва се от: Стоян Василев
Спедитор: Красимир Петров (Серия А № 6824)
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 1
Куб.м³ 30 м³
Общо: 1 бр. / 30 м³
Всичко: 1 бр. / 30 м³