Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11885/00370/22102020/133212 - SNRMUWN
Дата/Час: 22.10.2020 13:32
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №552723 / 2020-04-07 / 10312 / н
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: ЛЕС ГРУП 77 ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, адрес: жк. Велико Търново – Хилс 4, ЕИК: 202232476
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Габрово, Общ. Севлиево
Адрес: с. Крушево - стопански двор
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ5319ВТ
Километри: 0
Превозва се от: Атанас Атанасов
Спедитор: Красимир Колев (1719)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 8 пр.м³
Куб.м³ 4.4 м³
Общо: 1 бр. / 8 пр.м³ / 4.4 м³
Дървесина: Мъждрян
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.1 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.1 м³
Всичко: 2 бр. / 10 пр.м³ / 5.5 м³