Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Бяла 07.12.2023 Годишен план за ползване на дървесина Годишен план за ползване на дървесина през 2024г. ГП2024 ДГС Бяла.pdf
ДГС Бяла Горска сертификация покана покана среща до заинтересованите страни 2023 г..PDF
ДГС Бяла Горска сертификация оценка на социално въздействие Оценка на социалното въздействие ДГС Бяла_06.06.pdf
ДГС Бяла Горска сертификация анализ външни ефекти анализ външни ефекти дгс Бяла 2023.pdf
ДГС Бяла Горска сертификация Доклад ГВКС Доклад ГВКС.pdf
ДГС Бяла Горска сертификация СПИСЪК НА НАСАЖДЕНИЯТА В КОИТО ЩЕ СЕ ПОЛЗВА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2023г НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС БЯЛА Spisak polzvane 2023.PDF
ДГС Бяла Горска сертификация Резюме на анализ на резултатите от проведения за 2022 г. мониторинг Резюме на анализ на резултатите от проведения за 2022 г. мониторинг.pdf
ДГС Бяла 21.11.2022 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите Обема на дървесината по реда на чл.38, ал.1 от Наредбата през 2023г. ДГС Бяла - обема на дървесината по реда на чл.38, ал.1 от Наредбата през 2023г..PDF
ДГС Бяла Горска сертификация Списък на насажденията, в които ще се ползва дървесина през 2022 г. на територията на ТП ДГС Бяла Списък на насажденията, в които ще се ползва дървесина през 2022 г..PDF
ДГС Бяла 24.03.2022 Оказване на съдействие на пчеларството Оказване на съдействие на пчеларството ТП ДГС Бяла Справка пчелини ТП ДГС Бяла.pdf
ДГС Бяла 22.03.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дървесина Ценоразпис за продажба на дървесина.PDF
ДГС Бяла Горска сертификация Резюме на анализ на резултатите от проведения за 2021 г. мониторинг Резюме на анализ на резултатите от проведения за 2021 г. мониторинг.PDF
ДГС Бяла Горска сертификация Декларация Декларация.PDF
ДГС Бяла 04.03.2021 Ценоразпис Ценоразпис ЦЕНОРАЗПИС.PDF
ДГС Бяла Горска сертификация Резюме на анализ на резултатите от проведения за 2020 г. мониторинг Резюме на анализ на резултатите от проведения за 2020 мониторинг.PDF
ДГС Бяла Горска сертификация Списък ползване на дървесина 2021.PDF otdeli za polzvane 2021.PDF
ДГС Бяла 30.11.2020 Ценоразпис Ценоразпис ДГС Бяла Ценоразпис ДГС Бяла.pdf
ДГС Бяла Горска сертификация Списък за ползване на дървесина през 2020година Списък ползване на дървесина.PDF
ДГС Бяла Горска сертификация Резюме на анализ за резултатите от проведения за 2019год.мониторинг в ГТ управлявани от ТП„ДГС Бяла“ резюме анализ мониторинг 2019.PDF
ДГС Бяла 13.11.2019 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите ДГС Бяла.doc