Пон - Пет 8:30 - 17:00

Министерство на земеделието и храните
Северноцентрално държавно предприятие ДП - гр. Габрово

ДГС Бяла

към ДГС Бяла

3047
Поделение ДГС Бяла
Първа дата 30.03.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 215,677.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

3053
Поделение ДГС Бяла
Първа дата 13.02.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 17,418.12 лв. без ДДС
Виж пълна информация

3055
Поделение ДГС Бяла
Първа дата 13.02.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 60,715.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

11585
Поделение ДГС Бяла
Първа дата 01.01.1970
Втора дата 01.01.1970
Обект/и № 1433
Данни за дървесината срлп , здб , гбр , кл , мжд , см , чб
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 52,026.33 лв. без ДДС
Виж пълна информация

11591
Поделение ДГС Бяла
Първа дата 01.01.1970
Втора дата 01.01.1970
Обект/и № 14351
Данни за дървесината срлп , здб , мжд , брс , чб
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 16,140.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

11597
Поделение ДГС Бяла
Първа дата 01.01.1970
Втора дата 01.01.1970
Обект/и № 14371
Данни за дървесината срлп , цр , ак , яв , шст , чдб , пяс
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 13,249.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация