Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
17202 ДГС Бяла 02.11.2023 02.11.2023 232 0 Лесокултурни мероприятия 8,195.00 лв. без ДДС
Предмет: Изкопаване на дупки 60/60 с тракторен свредел Виж пълна информация
17159 ДГС Бяла 31.03.2023 31.03.2023 231 0 Лесокултурни мероприятия 31,577.60 лв. без ДДС
Предмет: механизирано отглеждане на горски култури – дисковане на междуредия на тополови култури Виж пълна информация
17125 ДГС Бяла 18.11.2022 18.11.2022 224 0 Лесокултурни мероприятия 11,200.00 лв. без ДДС
Предмет: Изкопаване на дупки 60/60 с тракторен свредел Виж пълна информация
17113 ДГС Бяла 03.10.2022 03.10.2022 222 0 Лесокултурни мероприятия 218,230.00 лв. без ДДС
Предмет: механизирана подготовка на почвата за залесяване Виж пълна информация
17114 ДГС Бяла 03.10.2022 03.10.2022 223 0 Лесокултурни мероприятия 112,100.00 лв. без ДДС
Предмет: механизирана подготовка на почвата в разсадник гр.Борово Виж пълна информация
17082 ДГС Бяла 10.08.2022 10.08.2022 2218 ак,кгбр,мжд Добив на дървесина 11,655.00 лв. без ДДС
Предмет: сеч и извоз до временен склад Виж пълна информация
17033 ДГС Бяла 17.05.2022 17.05.2022 222 0 Лесокултурни мероприятия 160,780.00 лв. без ДДС
Предмет: механизирана подготовка на почвата за залесяване Виж пълна информация
Процедура № 17033 на ДГС Бяла от 17.05.2022 е прекратена!
17014 ДГС Бяла 21.04.2022 21.04.2022 221 0 Лесокултурни мероприятия 25,214.40 лв. без ДДС
Предмет: механизирано отглеждане на горски култури – дисковане на междуредия на тополови култури Виж пълна информация
16994 ДГС Бяла 29.03.2022 Търгове по Закона за държавна собственост 1,055.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на движими вещи - частна държавна собственост, представляващи транспортни средства – мотоциклет и леки автомобили Виж пълна информация
16999 ДГС Бяла 29.03.2022 29.03.2022 2212 ак,цр,пкл,срлп,келяв габър,мъждрян Добив на дървесина 43,254.00 лв. без ДДС
Предмет: сеч и извоз до временен склад, товарене транспортиране и разтоварване Виж пълна информация
16976 ДГС Бяла 02.03.2022 02.03.2022 2209 ак,цр,пкл,срлп,келяв габър,мъждрян Добив на дървесина 47,844.00 лв. без ДДС
Предмет: сеч и извоз до временен склад, товарене транспортиране и разтоварване Виж пълна информация
16954 ДГС Бяла 28.01.2022 28.01.2022 2203 ак Добив на дървесина 70,125.50 лв. без ДДС
Предмет: сеч и извоз до временен склад, товарене транспортиране и разтоварване Виж пълна информация
16907 ДГС Бяла 16.12.2021 16.12.2021 2201, 2202, 2203 срлп,ак, мжд,бл,лдб,пяс,гбр,здб Добив на дървесина 175,674.00 лв. без ДДС
Предмет: сеч и извоз до временен склад, товарене транспортиране и разтоварване Виж пълна информация
16908 ДГС Бяла 16.12.2021 16.12.2021 2204 ак, мжд Добив на дървесина 63,732.00 лв. без ДДС
Предмет: сеч и извоз до временен склад, товарене транспортиране и разтоварване Виж пълна информация
16893 ДГС Бяла 16.11.2021 16.11.2020 215 0 Лесокултурни мероприятия 11,049.30 лв. без ДДС
Предмет: Изкопаване на дупки 60/60 с тракторен свредел Виж пълна информация
16795 ДГС Бяла 11.08.2021 11.08.2021 2121 ак Добив на дървесина 74,425.00 лв. без ДДС
Предмет: сеч и извоз до временен склад, товарене транспортиране и разтоварване Виж пълна информация
16796 ДГС Бяла 11.08.2021 11.08.2021 214 0 Лесокултурни мероприятия 10,920.00 лв. без ДДС
Предмет: почистване на площи с мулчер Виж пълна информация
16752 ДГС Бяла 02.06.2021 02.06.2021 212 0 Лесокултурни мероприятия 74,880.00 лв. без ДДС
Предмет: механизирана подготовка на почвата за залесяване Виж пълна информация
16753 ДГС Бяла 02.06.2021 02.06.2021 213 0 Лесокултурни мероприятия 52,820.00 лв. без ДДС
Предмет: механизирана подготовка на почвата за залесяване Виж пълна информация
16723 ДГС Бяла 23.04.2021 23.04.2021 211 0 Лесокултурни мероприятия 26,670.00 лв. без ДДС
Предмет: механизирано отглеждане на горски култури – дисковане на междуредия на тополови култури Виж пълна информация