Пон - Пет 8:30 - 17:00

Министерство на земеделието и храните
Северноцентрално държавно предприятие ДП - гр. Габрово

ДГС Бяла

Отговорен служител пчеларство за ТП "ДГС Бяла"

05.07.2019

Отговорен служител в ТП "Държавно горско стопанство Бяла" за комуникация с пчеларски организации и пчелари е Росен Асенов Кънчев.
Телефон за връзка: 081772780