Пон - Пет 8:30 - 17:00

Министерство на земеделието и храните
Северноцентрално държавно предприятие ДП - гр. Габрово

ДГС Бяла

"Горещ" телефонен номер ТП "ДГС Бяла"

25.07.2019

Във връзка със Заповед №РД48-49 от 22.07.2019г. на МЗХГ и Указания на „СЦДП” ДП гр. Габрово, относно предприети мерки за борба и ограничаване разпространението на АЧС, уведомяваме Ви, че ТП „ДГС Бяла” разкри „Горещ” телефонен номер 0877936443.