Пон - Пет 8:30 - 17:00

Длъжност Име,Фамилия Телефон Е-мейл
Директор инж. Красимир Тоджаров Bqla@scdp.bg
Ръководител ГСУ Ясен Борисов Славев
Горски стражар Григор Петков Григоров bqla@scdp.bg
Специалист лесовъдство инж. Румен Йорданов Бобонков
Технически секретар Елка Иванова Трифонова
Зам.- директор инж. Галин Божинов Ганчев 0888705486
Ръководител СО Зарко Тодоров Неделчев 0887505025 zarko.nedelchev.bqla@scdp.bg
Ръководител ГСУ Милен Митков Игнатов 0885825083
Лесничей Пламен Йорданов Йорданов 0885825081
Счетоводител Росица Станчева Христова 0888705356
Касиер-домакин Венета Миткова Тодорова
Служител чов. Ресурси Диляна Георгиева Драгнева 0888705395
Горски стражар Илия Петров Тодоров 0889230905
Горски стражар Ивайло Христов Славов 0887000368
Горски стражар Ивайло Антонов Томов 0885825075
Горски стражар Ваньо Георгиев Ангелов 0885825077
Горски стражар Ниази Мехмедов Рамаданов 0885825080
Горски стражар Адем Мейминов Исуфов 0885825070
Горски стражар Ефраим Исметов Махмудов 0889230911
Горски стражар Айдън Неджми Адем 0889230910